X

  • مغایرت اطلاعات وارد شده توسط داوطلب ، موجب حذف از فرآیند ثبت نام  می گردد.
  • لطفا به شرایط پیش ثبت نام در  واحد و  پایه مورد نظر دقت فرمایید .
  • در صورت بروز مشکل ، درساعت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره 88799289  تماس بگیرید.
  • لازم به ذکر است که انتخاب واحد گاندی یا جردن بعد از ثبت نام نهایی و از طرف مجتمع کوشش انجام می شود.